Strona zgodna z WCAG

Dajemy równe szanse w internecie

Tworzymy strony internetowe zgodne z WCAG 2.1. – dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Co to jest WCAG?

WCAG 2.1. to zbiór zaleceń dotyczących stron internetowych, które mają na celu zwiększenie ich dostępności dla osób niepełnosprawnych. Strony zgodne z WCAG uwzględniają 12 wytycznych, dzięki czemu są:

 • DOSTRZEGALNE

 • SPRAWNE

 • ZROZUMIAŁE

 • SOLIDNE

dla wszystkich

Świat przenosi się do sieci. My na 3 sposoby dbamy, by każdy z łatwością się w nim odnalazł.

 • Tworzymy nowe strony zgodne z WCAG 2.1.

  Tworzenie nowej strony zgodnej z wytycznymi WCAG przebiega w kilku etapach.

  1. Analiza potrzeb

  Pierwszy krok to rozmowa o Twoich potrzebach i oczekiwaniach, która jest podstawą do dalszej analizy. Na jej podstawie dobieramy i proponujemy optymalne rozwiązania, których charakterystykę otrzymujesz w formie oferty. Projekty realizujemy w jednym z dwóch modeli:
  • kaskadowym – definiujemy zakres prac, aby projekt podzielić na etapy, które następnie po kolei realizujemy;
  • agile (dla projektów dynamicznych, których założenia mogą ulec zmianie) – polega na określeniu kluczowych funkcjonalności, które następnie, w toku prac i odkrywania potrzeb są rozbudowywane.

  2. Projektowanie funkcjonalne i graficzne

  Po przeanalizowaniu Twoich oczekiwań i dostępnych możliwości, zaczynamy tworzyć szkielet witryny. Planujemy nawigację strony, projektując architekturę informacji w formie makiety. Na tym etapie opracowujemy również koncepcję wizualną, tworząc grafiki i wybierając fotografie. Przygotowany projekt graficzny przesyłamy do wglądu i naniesienia ewentualnych uwag – korekty oraz poprawki robimy bez ograniczeń, do pełnej akceptacji.

  3. Programowanie i wdrożenie

  Na tym etapie kodujemy opracowane projekty graficzne i przygotowujemy wersję responsywną strony (RWD). Po konfiguracji systemu do zarządzania (CMS), testujemy wykonane prace poprzez instalację i uruchomienie witryny. Przeprowadzamy również szkolenie z używania systemu, aby obsługujący mogli samodzielnie wprowadzać i formatować treści.

  4. Audyt powdrożeniowy

  Sprawdzamy, czy strona spełnia wszystkie wymagania normy WCAG 2.1. w dwóch etapach:
  • poprzez analizę ekspercką,
  • i badanie witryny z użytkownikami z niepełnosprawnością, którzy wykonują kolejne czynności typowe dla przeciętnego odbiorcy strony z wykorzystaniem programów czytających i powiększających.
  Audyt powdrożeniowy ma na celu upewnienie się, że witryna jest zgodna z normą WCAG, w związku z czym osoby z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód z niej korzystać.

  5. Certyfikat dostępności

  Pozytywny raport z audytu powdrożeniowego upoważnia Cię do otrzymania Certyfikatu Dostępności Cyfrowej strony dla osób z niepełnosprawnością. To dokument, który potwierdza, że serwis jest w pełni dostosowany do wymogów prawnych obowiązujących w Polsce.
  Więcej informacji
 • Dostosowujemy istniejące strony do wytycznych WCAG

  Dostosowanie istniejącej strony do standardów WCAG obejmuje 4 etapy.

  1. Audyt przedwdrożeniowy

  W trakcie audytu ocenimy dostępność Twojej witryny dla osób z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę jej budowę i strukturę w kontekście wytycznych WCAG. Uwzględniają one takie aspekty jak m.in. odpowiednie wykorzystanie kolorów, alt tagi czy możliwości nawigacji za pomocą klawiatury.

  Jak przebiega audyt?

  Krok 1: Rozmowa z klientem, podczas której definiujemy zakres audytu.

  Krok 2: Nasi eksperci badają witrynę pod kątem występujących nieprawidłowości zgodnie z wymaganiami WCAG.

  Naszym klientom oferujemy również dodatkowe badanie witryny z użytkownikami z niepełnosprawnością, którzy wykonują kolejne czynności typowe dla przeciętnego odbiorcy strony z wykorzystaniem programów czytających i powiększających.

  Krok 3: Wnioski i podsumowanie wykrytych nieprawidłowości oraz badań z użytkownikami otrzymujesz w formie szczegółowego raportu. Przygotowujemy również rekomendacje wdrożeń, które są niezbędne do usunięcia poszczególnych błędów na każdej z objętych audytem podstron.

  2. Wdrożenie zmian

  Na tym etapie nasi eksperci wprowadzają zmiany w budowie i funkcjonowaniu witryny na podstawie przygotowanego wcześniej raportu. Obejmuje to zarówno usunięcie nieprawidłowości, jak i wdrożenie nowych funkcjonalności, które poprawią dostępność strony dla osób z niepełnosprawnościami.

  3. Audyt powdrożeniowy

  Ponownie sprawdzamy funkcjonowanie strony w dwóch etapach: poprzez analizę ekspercką, a następnie badanie witryny z użytkownikami z niepełnosprawnością. Audyt powdrożeniowy ma na celu upewnienie się, że wykryte błędy zostały usunięte i strona jest zgodna z normą WCAG, w związku z czym osoby z niepełnosprawnością mogą bez przeszkód korzystać z serwisu.

  4. Certyfikat dostępności

  Pozytywny raport z audytu powdrożeniowego upoważnia Cię do otrzymania Certyfikatu Dostępności Cyfrowej strony dla osób z niepełnosprawnością. To dokument, który potwierdza, że serwis jest w pełni dostosowany do wymogów prawnych obowiązujących w Polsce.
  Więcej informacji
 • Przeprowadzamy audyty dostępności

  Na czym polega audyt dostępności?

  W trakcie audytu ocenimy dostępność Twojej witryny dla osób z niepełnosprawnościami, biorąc pod uwagę jej budowę i strukturę w kontekście wytycznych WCAG. Uwzględniają one takie aspekty jak m.in. odpowiednie wykorzystanie kolorów, alt tagi czy możliwości nawigacji za pomocą klawiatury.

  Jak przebiega audyt?

  Krok 1: Rozmowa z klientem, podczas której definiujemy zakres audytu.

  Krok 2: Nasi eksperci badają witrynę pod kątem występujących nieprawidłowości zgodnie z wymaganiami WCAG.

  Naszym klientom oferujemy również dodatkowe badanie witryny z użytkownikami z niepełnosprawnością, którzy wykonują kolejne czynności typowe dla przeciętnego odbiorcy strony z wykorzystaniem programów czytających i powiększających.

  Krok 3: Wnioski i podsumowanie wykrytych nieprawidłowości oraz badań z użytkownikami otrzymujesz w formie szczegółowego raportu. Nasi eksperci przygotują w nim również rekomendacje wdrożeń, które są niezbędne do usunięcia poszczególnych błędów na każdej z objętych audytem podstron.

  Więcej informacji

Strona zgodna z WCAG
od migomedia

W migomedia od 15 lat tworzymy funkcjonalne, przejrzyste serwisy internetowe dostosowane do potrzeb instytucji. W projekty angażujemy branżowe doświadczenie, kreatywne podejście i wysokie kompetencje, gwarantując jednocześnie stały dostęp do wiedzy i umiejętności zespołu ekspertów z różnych dziedzin (od projektantów po programistów). Piszemy strony od zera lub tworzymy dedykowane moduły do istniejącego CMS-u, kontrolując zgodność witryny z wytycznymi WCAG. Dajemy komfort i jakość partnerskiej współpracy na każdym etapie.

Wystarczy jedna wiadomość, by zacząć z nami współpracować.

  FAQ – propozycje pytań

  • Poniżej znajdują się wskazówki kiedy umieszczać logo po lewej, a kiedy po prawej stronie. Zasady można zastosować na ulotce, w katalogu, reklamie prasowej i innych materiałach reklamowych.


   Jeśli chodzi o serwisy internetowe, to zdecydowana większość stron ma logo umieszczone w lewym górnym rogu. Zgodnie z zasadami użyteczności (ang. usability) i na podstawie analiz zachowań użytkowników, logo powinno być umieszczone na górze, ale nie ma jednoznacznych przesłanek, by było zawsze z prawej lub z lewej strony. Jednak ponieważ większość użytkowników przyzwyczaiła się do przeglądania stron, na których logo jest umieszczone z lewej strony, najczęściej projektuje się taki układ, by użytkownik łatwo się odnalazł na Twojej stronie.

   Poniższe zasady, które pomagają wpłynąć na użytkownika lub czytelnika, czyli na odbiorcę przekazu, warto stosować szczególnie na reklamach banerowych i materiałach promocyjnych: prezentacjach, folderach, broszurach, ulotkach, reklamach prasowych, listach biznesowych.

   Ważne, by pamiętać, że elementy umieszczone po lewej stronie trafiają do prawej półkuli mózgu. Natomiast elementy umieszczone po prawej stronie trafiają do lewej półkuli.

   Jeśli któraś z półkul nie potrafi przeanalizować danego elementu, wtedy on trafia do drugiej. Teksty, liczby i statystyki zawsze trafiają do lewej (analitycznej) półkuli mózgu. Skomplikowane ilustracje trafią do prawej półkuli mózgu. Proste elementy (np. graficzne) w zależności od umiejscowienia (np. logo, które z natury jest proste, by szybko i łatwo mogło zostać przetworzone) mogą trafić do obu.
   Mówiąc w skrócie, grafika jest przetwarzana przez prawą półkulę, natomiast teksty, liczby, statystyki przetwarzane są przez lewą.

   1. Gdy obok logo znaleźć się ma prostszy (mniej kolorowy) element graficzny lub tekst, lepiej umieścić logo graficzne po lewej stronie, a tekst po prawej.

   Podświadomie taki układ jest najlepiej odbierany. Logo jest postrzegane jako bardziej atrakcyjne. Umieszczając elementy w odwrotnej kolejności, układ zakłóca podświadome odbieranie logo.

   Jaki jest skutek nieprawidłowego rozmieszczenia tekstu i logo?

   Tekst umieszczony nieprawidłowo po lewej stronie (zamiast logo)będzie przetwarzany przez lewą (analityczną) półkulę. Niestety do tej półkuli trafi też prosty znak graficzny – logo, bo jest umieszczony po prawej stronie (prosty element graficzny umieszczony po prawej stronie).

   Półkula, która specjalizuje się w odczytywaniu informacji tekstowych i liczbowych skupi się na trudniejszym tekście. Logo to najczęściej prosty symbol/znak graficzny. Grafika logo z uwagi na umieszczenie po prawej stronie tekstu trafia najpierw do lewej półkuli. Problem polega na tym, że prosty symbol, przetwarzany równie łatwo przez obie półkule, nie jest przekazywany do drugiej półkuli (do prawej, gdzie byłoby odczytane najlepiej). Podświadomie odbieramy logo emocjonalnie gorzej, bo półkula lewa zajęta jest przetwarzaniem trudniejszego tekstu.

   2. Gdy obok logo chcesz umieścić inny element graficzny lub zdjęcie, lepiej umieść element graficzny lub zdjęcie po lewej, a logo po prawej stronie.

   Teraz bardziej skomplikowane graficznie jest zdjęcie bądź ilustracja. Zatem koniecznie ten element graficzny powinien trafić do prawej półkuli odpowiedzialnej za interpretację grafiki, czyli zgodnie z zasadą umieszczamy go po lewej stronie. Logo umieszczamy po prawej.Logo – najczęściej prosty symbol/znak graficzny powinien trafić do lewej półkuli, która szybko poradzi sobie z odczytaniem i zapamiętaniem logo. Umieszczając nieprawidłowo logo po lewej stronie i obrazek po prawej, odczytywanie informacji zostanie zakłócone.

   Jaki jest skutek nieprawidłowego, odwrotnego rozmieszczenia ilustracji/zdjęcia i logo?

   Zgodnie z ogólną zasadą logo znajdujące się po lewej stronie trafi do prawej półkuli odpowiedzialnej za odczytywanie grafiki. Ilustracja lub zdjęcie trafiłyby wtedy do lewej, analitycznej części. Niestety, lewa analityczna część mózgu nie umie poradzić sobie ze skomplikowaną grafiką, dlatego ilustracja lub zdjęcie też trafiają do prawej. Zatem, w przypadku złego rozmieszczenia, logo i ilustracja trafiają do tej samej półkuli. Lewa (analityczna) półkula pozostaje niewykorzystana. Prawa półkula musi zająć się trudniejszą ilustracją i niestety może mniej energii poświęcić na zapamiętanie logo.

   Wskazówki

   Dla zwiększenia przekazu warto oddziaływać na obie półkule Twojego potencjalnego klienta czy partnera biznesowego. Sam wiesz najlepiej, którą półkulę Twoi potencjalni klienci mają rozwiniętą. Malarz czy artysta ma prawdopodobnie lepiej rozwiniętą prawą półkulę i lepiej się z nim komunikować używając obrazów i barwnych opowieści. Podczas kontaktu z finansistą lepiej używać argumentów liczbowych i konkretnych przykładów i analiz, gdyż on ma zapewne lepiej rozwiniętą lewą (analityczną) półkulę. Łączenie elementów graficznych i tekstowych pomaga w zapamiętywaniu oraz wpływa pozytywnie na kreatywność.


  • Część agencji oferuje klientom autorskie systemy, inne bazują na tzw. systemach Open Source. Agencja interaktywna Migomedia łączy oba te rozwiązania – wdraża i dostosowuje CMS Open Source, tworząc autorskie moduły, aby system do zarządzania (CMS) spełniał specyficzne wymagania. Zatem tworzony serwis internetowy może być jednocześnie dedykowany, jak i oparty na silniku Open Source.

   Kiedy wybrać system Open Source?

   Open Source to zdecydowanie bardziej bezpieczne i pewne rozwiązanie. Jeśli zdecydujesz się na agencję, która w swojej ofercie ma tylko system autorski już pewnie nie będziesz mógł jej zmienić. Inne agencje z uwagi na niespodziewane błędy i brak dostępnej dokumentacji bardzo niechętnie podejmują się wdrażania zmian w systemach, których nie znają. 

   Obecnie standardem jest wdrażanie stron internetowych z systemem do edycji treści CMS (Content Management System). I tu również lepiej bazować na licencjonowanym systemie Open Source. Daje on znacznie większe możliwości edycji treści i jest bardziej bezpieczny. O jakości CMS Open Source najlepiej świadczy fakt, że właśnie na tych systemach oparto strony internetowe m.in. Białego Domu, Porsche, Beyonce, Amnesty International, The Economist czy MTV.

   Bazowanie na gotowych systemach jest korzystne również z prawnego punktu widzenia. Licencja Open Source pozwala na przekazanie klientowi przez agencję praw autorskich do całego utworu, jakim jest strona internetowa czy sklep internetowy.

   System Open Source to gwarancja bezpieczeństwa 

   Bardzo często słyszy się od agencji, że płatne autorskie rozwiązanie jest bezpieczniejsze niż Open Source udostępniany na bezpłatnej licencji. Niestety najczęściej nie jest to prawdą. Systemy Open Source mają otwarty kod (nieszyfrowany) i każdy ma do niego dostęp. Dzięki temu są udoskonalane i rozwijane przez tysiące specjalistów i programistów na całym świecie. W efekcie oprogramowanie jest nowoczesne, bezpieczne, stabilne, przetestowane w różnych okolicznościach, bardziej intuicyjne i przyjazne w obsłudze. Niestety agencja zatrudniająca zespół programistów, który zajmuje się jednocześnie kilkoma projektami, często nie może sobie pozwolić na ciągłe doskonalenie systemu autorskiego. 

   Co warto wiedzieć o wdrożeniu systemu Open Source?

   Warto zapamiętać, że możliwość i łatwość edycji strony www zależą nie tylko od wyboru CMS (system do zarządzania zawartością), ale przede wszystkim od profesjonalnego wdrożenia i konfiguracji systemu. Ten sam system Open Source (np. Drupal, Joomla, Contao, Typo3, WordPress) można wdrożyć na różne sposoby, lepiej lub gorzej – wszystko zależy od podejścia agencji i umiejętności programisty. To jeden z tych przypadków, kiedy warto wziąć pod uwagę nieco droższe oferty, ponieważ profesjonalne wdrożenie wymaga czasu i odpowiednich nakładów finansowych. 

   Skąd wiadomo, że system został poprawnie skonfigurowany? Profesjonalnie wdrożony system CMS gwarantuje bezproblemowe i intuicyjne zarządzanie firmową witryną i możliwość samodzielnego aktualizowania na stronie.

   Skontaktuj się z nami, aby zamówić serwis internetowy na silniku Open Source.


  • Przede wszystkim na wstępie należy jasno powiedzieć, że najważniejszą kwestią w przypadku projektowania serwisu internetowego jest jego użyteczność i intuicyjna nawigacja. To właśnie od tych atrybutów serwisu uzależniona jest w dużym stopniu skuteczność prowadzonych z jego udziałem działań marketingowych. 

   Niewiele osób wie, że około 55% użytkowników wskazuje, że najczęstszym problemem na stronie jest odnalezienie informacji. Z kolei inne badania donoszą, że aż 30% wszystkich kliknięć w Internecie to kliknięcie przycisku „wstecz” – to świadczy najczęściej o błędnie zaprojektowanej nawigacji i nie zaspokojeniu potrzeb użytkownika – potencjalnego klienta.

   „Nie każ mi myśleć” to pierwsze i najważniejsze prawo użyteczności wg. S. Kruga, które zarazem  stało się tytułem jego książki. Należy wiedzieć, że użytkownicy internetu są z reguły bardzo niecierpliwi jeśli chodzi o kwestię poszukiwania informacji i przeglądania stron internetowych. Oczekują od nas możliwie najprostszej nawigacji oraz przewidywalnych elementów, które łatwo poprowadzą ich po stronie. Bardzo często poszukiwanie informacji w internecie wiąże się z chęcią zaoszczędzenia czasu. W związku z tym nic dziwnego, że użytkownicy, którzy trafiają na daną stronę internetową oczekują szybkiego zdobycia informacji. Jeśli im tego nie umożliwimy wówczas z pewnością opuszczą ją i być może przejdą do serwisu konkurencyjnego. Warto uniknąć takiej sytuacji i zadbać o użyteczność Serwisu! Dlatego też etap projektowania graficznego serwisu internetowego jest jednym z najważniejszych i powinien być poprzedzony starannym projektowaniem profesjonalnych układów funkcjonalnych, które zagwarantują intuicyjną nawigację i optymalne rozmieszczenie elementów na stronie.

   Po co zatem makiety?

   Wszystkie znane serwisy internetowe, zanim powstały, miały opracowane makiety funkcjonalne, nawigację, architekturę i hierarchię informacji. Odniosły sukces nie tylko dzięki działaniom marketingowym ale przede wszystkim dzięki intuicyjnej nawigacji i odpowiedniemu rozmieszczeniu elementów i prezentacji tekstów, które zaspokajają potrzeby klienta.

   Makiety stanowią wizualne przedstawienie strategicznych elementów serwisu internetowego lub firmowej strony internetowej. Zawierają one m.in. architekturę informacji, nawigację, układ strony oraz planowane funkcje. Słowem wszystko, co odgrywa ważną rolę w skuteczności danej strony www i jednocześnie decyduje o jej użyteczności. Jest to swego rodzaju plan serwisu pozbawiony grafiki. Na jego podstawie programiści i graficy przygotowują właściwą wersję serwisu. Tworzenie prototypów serwisów internetowych oraz aplikacji jest ważnym elementem składowym całego procesu projektowego, który z zasady powinien być zorientowany na potrzeby użytkowników. Dzięki niemu można wyeliminować ewentualne błędy użyteczności już na bardzo wczesnym etapie realizacji projektu.

   Badania dowodzą, że wydłużenie czasu spędzanego na stronie wpływa pozytywnie na większą liczbę zapytań i zleceń.

   Firmy zlecają wykonanie nowej strony, gdyż mają nadzieję, że w ten sposób zwiększą sprzedaż, liczbę zapytań ze strony, wzmocnią pozycję rynkową lub poprawią jej wizerunek.

   Wiele agencji nawet nie proponuje projektowania makiet/układów funkcjonalnych. Po pierwsze dlatego, że nie mają „know how”, a po drugie dlatego, że być może przyjęły strategię konkurowania ceną.

   Dobra agencja jest w stanie znacznie zwiększyć konwersję na stronie np. czas spędzony na stronie, zdobywanie danych kontaktowych potencjalnych klientów (leadów) , liczbę zapytań, sprzedaż.

   Projektowanie architektury informacji i makiet funkcjonalnych ma na celu

   • podniesienie skuteczności serwisu internetowego
   • wydłużenie spędzanego czasu na stronie przez użytkownika poprzez odpowiednio rozplanowane element
   • uwypuklenie najważniejszych obszarów, aby użytkownicy z łatwością odnajdywali szukane informacje.

   Korzyści wynikające z tworzenia makiet i prototypów

   • Możliwość uzyskania maksymalnej użyteczności oraz wstępnego testowania serwisu jeszcze przed tym jak fizycznie powstanie
   • Agencja interaktywna doradza optymalne rozmieszczenie elementów, ich wielkość i sposób prezentacji.
   • Klient ma możliwość zweryfikowania optymalnego rozmieszczenia elementów na stronie internetowej zanim powstanie projekt graficzny. Gdy otrzymuje układ funkcjonalny lub makiety może skupić się na weryfikacji i dopracowaniu rozmieszczenia elementów i modułów na stronie, gdyż nie ma jeszcze grafiki. Jeśli klient od razu dostałby projekt graficzny bez układów, zamiast na rozmieszczeniu elementów, skupiłby się na akceptacji szaty graficznej i odcieni.

  • Dziś kilka słów o tym, czym jest SEO, w jaki sposób dobierać słowa kluczowe i dlaczego pozycjonowanie należy zacząć od audytu strony. Poniżej znajdziesz 7 wskazówek, które pomogą Ci rozpocząć przygodę z promocją w wyszukiwarce

   Czym jest SEO? 

   Zacznijmy od definicji. SEO (ang. Search Engine Optimization) w dosłownym tłumaczeniu to optymalizacja pod silnik wyszukiwarki. Natomiast w praktyce to szereg działań podejmowanych w celu zwiększenia widoczności strony internetowej w organicznych (czyli darmowych, przeciwieństwem są płatne kampanie AdWords) wynikach wyszukiwania. 

   Mówiąc wyszukiwarka, mamy na myśli Google, z którego w Polsce miesięcznie korzysta około 20 mln internautów, co stanowi 93% łącznej ich liczby. Pozostałe wyszukiwarki, takie jak Yahoo czy Bing mają marginalny udział w rynku. 

   Na SEO wpływ mają 3 główne aspekty: 

   1. Technologia wykonania strony internetowej, jej dostępność dla Google i użytkownika.
   2. Architektura informacji, układ treści na stronie, ich jakość oraz odpowiednie targetowanie słów kluczowych.
   3. Właściwe linkowanie, które buduje autorytet witryny.

   Zaczynając promocję swoich usług w wyszukiwarce, trzeba pamiętać, że nie jest to jednorazowe działanie, które w krótkim czasie da spektakularne efekty. SEO to ciągły proces budowania, a potem utrzymania pozycji w Google. Bądź zatem czujny – jeśli ktoś obiecuje Ci efekty po tygodniu, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na temat pozycjonowania ma niewielką wiedzę. 

   7 podstaw skutecznego pozycjonowania

   1. Audyt strony. To jeden z kluczowych elementów procesu pozycjonowania i najczęściej od niego zaczyna się cała droga do osiągnięcia pozycji w TOP 10. Audyt to nic innego jak analiza strony internetowej pod kątem czynników weryfikowanych przez robota Google. Daje podstawy do tworzenia planu optymalizacji i pozycjonowania. Jeśli nie jesteś specjalistą w tej dziedzinie, audyt i ocenę jakości witryny zleć profesjonalistom.
   2. Odpowiedni dobór słów kluczowych. Gruntowana analiza słów kluczowych ma ogromny wpływ na efekty pozycjonowania. Aby zbierać duży ruchu z bezpłatnych wyników wyszukiwania, treści na stronie muszą odpowiadać na pytania, które najczęściej pojawiają się w Google. Nawet najlepiej zoptymalizowana strona nie pozyska dużo ruchu, jeśli będzie pojawiać się na frazy, które są wyszukiwane kilka razy w miesiącu.
   3. Znajdź swoją niszę. Jeśli strona będzie pojawiać się w Google na popularne frazy, ale na bardzo niskich pozycjach (tak naprawdę liczy się tylko TOP 10, z czego pierwsza pozycja zgarnia od 30 do 60% ruchu), to również nie osiągniesz zamierzonego celu. Tak się dzieje w branżach, w których popularne słowa kluczowe są „obstawione” przez duże, dobrze wypozycjonowane strony i portale. Jak temu zaradzić? Poszukaj niszowych fraz, które cieszą się dość dużą popularnością, ale niską konkurencyjnością.
   4. SEO copywriting, czyli tworzenie treści, które w umiejętny sposób wspierają pozycjonowanie strony www. I nie chodzi tu o naszpikowanie tekstu frazami kluczowymi (takie podejście jest dość archaiczne), a o tworzenie treści wysokiej jakości, które maksymalnie pokrywają dany temat. Kontent powinien uwzględniać oczekiwania zarówno odbiorców, jak i botów. Tu podstawą jest merytoryczna treść oraz odpowiednia optymalizacja tekstu. Na co zwrócić uwagę?
    Użyj słowa kluczowego w tytule (nagłówek H1):
    • Stosuj frazy z umiarem, szukaj synonimów i odmian itp. 
    • Przemycaj słowa kluczowe w śródtytułach (nagłówek H2, H3 itd.) 
    • Twórz teksty, które wyczerpują dany wątek. Dostarczenie kompleksowych informacji na dany temat zwiększa potencjał SEO.
    • Długość tekstu dostosuj do ilości fraz. Jeżeli masz do umieszczenia sporo słów kluczowych, treść musi być odpowiednio długa. Szacuje się, że 2-3 powtórzenia frazy kluczowej na 1000 znaków to maksimum.
    • Pamiętaj o Meta Title i Meta Description. To tytuł i krótki opis, które pojawiają się w wynikach wyszukiwania, po wpisaniu danej frazy. Powinny zawierać słowa kluczowe, najlepiej te użyte również w nagłówku H1. 
    • Stosuj atrybut ATL, czyli alternatywny opis grafiki, który pojawia się np. kiedy zdjęcie nie ładuje się poprawnie. Dzięki niemu roboty rozpoznają również kontekst grafiki.
   1. Publikuj często i regularnie, ponieważ potencjał każdego tekstu po pewnym czasie się wyczerpuje. Ruch będzie rósł proporcjonalnie do liczby publikowanych artykułów. Im więcej słów kluczowych „obsadzisz” swoimi treściami, tym więcej użytkowników będzie do Ciebie regularnie trafiać.
   2. Linkowanie. Publikując mnóstwo artykułów, nie wykorzystasz ich potencjału, jeśli do Twojej domeny nie będą linkować inne strony. Linki to jeden z kluczowych parametrów, które Google bierze pod uwagę. Trzeba to jednak robić z głową, a najlepiej zlecić specjaliście, ponieważ nieumiejętne linkowanie może skończyć się nałożeniem przez Google kary!
   3. Obserwuj konkurencję. To niezwykle ważna kwestia w SEO, ponieważ musisz wiedzieć, z kim konkurujesz. Ważna jest zarówno analiza mocy stron, z którymi walczysz o pozycje, jak i zamieszczonych na nich treści.

   Targetowanie zbyt ogólnych tematów, podstrony, których nikt nie szuka, brak logicznej hierarchii w architekturze informacji czy strony promujące te same lub podobne frazy (kanibalizacja), to tylko niektóre błędy osłabiające moc działań SEO. Można ich oczywiście uniknąć. Jeżeli więc zależy Ci na profesjonalnej strategii i kompleksowych działaniach prowadzonych przez specjalistów skontaktuj się z nami, a my zaprowadzimy Twoją stronę internetową na sam szczyt. 


  • Sprawdź, co powinna zawierać użyteczna (Usability) i przyjazna dla użytkowników (User Friendly) strona www.

   Projektowanie witryn opiera się na 2 kluczowych pojęciach:

   • Web Usability, czyli inaczej użyteczność strony. Jest to szereg cech, które wpływają na jej ergonomię, czytelność i funkcjonalność. 
   • User Experience (UX), które jest ogółem wrażeń, jakich użytkownik doświadcza podczas używana danej witryny internetowej. 

   W centrum tych działań stoi oczywiście odbiorca i to jego opinia o Twojej witrynie jest najważniejsza. Istnieje kilka podstawowych reguł, dzięki którym strony są bardziej przyjazne i intuicyjne, a użytkownicy spędzają na nich więcej czasu. 

   10 zasad użytecznej strony www

   1. Prawidłowe nazwy kategorii. Każda kategoria w menu powinna mieć czytelną i intuicyjną nazwę. Użytkownik już na pierwszy rzut oka musi wiedzieć, gdzie trafi. 
   2. „Klikalne” logo. Upewnij się, że po kliknięciu logo, użytkownik trafi na stronę główną. Sprawdź również, czy z każdego miejsca w serwisie możesz do niej wrócić.
   3. Poprawnie opisane linki. Użytkownik nie może mieć wątpliwości, gdzie prowadzi dany link i które elementy na stronie są klikalne, a które to zwykły tekst.
   4. Zasada trzech kliknięć. Według niej witryna powinna być zaprojektowana tak, aby można było znaleźć każdą informację za pomocą nie więcej niż trzech kliknięć.
   5. Mapa serwisu pomaga w indeksowaniu oraz ułatwia użytkownikowi poruszanie się po stronie www. 
   6. Odpowiednia architektura treści. Sprawdź, czy każda podstrona ma dobrze dopasowany tytuł, dzięki któremu użytkownik łatwiej odnajdzie się w serwisie. Czy treści są dobrze sformatowane, a opisy produktów odpowiadają na wszystkie pytania potencjalnych klientów? 
   7. Proste formularze. Krótkie formularze zwiększają szansę na konwersję. Użytkownicy często rezygnują ze złożenia zamówienia, gdy muszą podawać niepotrzebne dane.
   8. Poprawne filtry w sklepie internetowy. Filtry powinny być zaprojektowane tak, aby użytkownik mógł zaznaczyć kilka wariantów tej samej cechy i precyzyjnie wyszukać produkty z danej kategorii.
   9. Mobilna wersja witryny to obecnie jedna z najważniejszych kwestii związanych z UX strony.
   10. Krótki czas ładowania strony. W tej branży sekunda to wieczność i ogromne straty. Strony, które ładują się powoli, odstraszają użytkowników.

   Nie mniej ważna od funkcjonalności strony jest jej szata graficzna. Przemyślany układ treści, dobrze dobrana czcionka i odpowiednie kolory powinny kierować uwagę użytkownika na te elementy, które warto wyróżnić.

   Chcesz stworzyć użyteczny i intuicyjny serwis internetowy albo zoptymalizować już istniejący? Dobrze trafiłeś. Skontaktuj się z nami, a wykonamy dla Ciebie stronę www, którą pokochają Twoi klienci.


  • Co wyróżnia najlepsze serwisy internetowe na świecie? Są przejrzyste, mają intuicyjną nawigację i prowadzą potencjalnego klienta prosto do koszyka. Aby osiągnąć taki efekt, nie wystarczy ładna grafika. Do tego potrzeba przemyślanej strategii, znajomości rynku i … makiety funkcjonalnej. 

   „Nie każ mi myśleć” to tytuł książki S. Kruga i najlepsza definicja tego, jak zachowujemy się w internecie. Użytkownik, odwiedzając dany serwis internetowy, nie ma ochoty przedzierać się przez dziesiątki podstron. Jest niecierpliwy i jeśli natychmiast nie znajdzie tego, czego szuka, ucieknie na stronę konkurencji. Dlatego dobry plan serwisu już na starcie daje dużą przewagę.  

   Najpierw klient, potem serwis. Nigdy na odwrót 

   Zanim przystąpisz do projektowania serwisu lub aplikacji, zacznij od klienta – to on stoi w centrum Twoich działań biznesowych. Czy wiesz, kim jest? Co lubi? Jak korzysta z internetu? Co go wkurza, a co motywuje? Jeśli jeszcze nie poznałeś potrzeb potencjalnych klientów, poświęć na to trochę czasu. Przygotuj dokładne persony i sprawdź najnowsze badania dotyczące użytkowników internetu (ogromną bazę wiedzy znajdziesz m.in. na Polskie Badania Internetu). Im lepiej poznasz zwyczaje klientów, tym łatwiej stworzysz serwis odpowiadający na ich potrzeby. 

   Czym jest makieta funkcjonalna?

   Nie daj sobie wmówić, że można stworzyć dobry serwis internetowy bez makiety i planu. Takie strony są zazwyczaj omijane przez klientów szerokim łukiem. 

   Mówiąc najprościej makieta to szkic serwisu internetowego. Przedstawia m.in.: architekturę informacji, nawigację, układ oraz planowane funkcje. Słowem wszystko, co sprawia, że strona jest użyteczna i pomaga skutecznie pozyskiwać wartościowe leady. Makieta nie zawiera obrazków ani kolorów, co pozwala przejrzyście przedstawić rozmieszczenie poszczególnych elementów oraz nawigację i interakcje. 

   Jednym z kluczowych elementów makietowania są testy. Za ich pomocą możesz skonfrontować projekt z przyszłymi odbiorcami i sprawdzić, czy wszystko jest dla nich jasne i czytelne. Poniżej przykładowe testy makiety aplikacji. 

   5 powodów biznesowych, dla których warto tworzyć makiety funkcjonalne

   1. Gotowa makieta pozwala wyeliminować błędy już na wczesnym etapie realizacji projektu. Jeśli powierzysz pracę nad serwisem profesjonalistom, szybko przekonasz się, jak dużo czasu i pieniędzy zaoszczędzisz. 
   2. Makieta weryfikuje Twoje wyobrażenie o serwisie z oczekiwaniami klientów, oszczędzając budżet projektu.
   3. Odpowiednia architektura informacji i intuicyjna nawigacja wpływają na wydłużenie czasu spędzonego na stronie, a to przekłada się na większą liczbę zapytań i zleceń.
   4. Makietowanie daje możliwość uzyskania maksymalnej użyteczności oraz testowania serwisu jeszcze przed powstaniem projektów graficznych.
   5. Ten etap prac pozwala lepiej zrozumieć projekt, doprecyzować go, określić ramy czasowe i oszacować budżet.