Strona internetowa spółki giełdowej oraz moduł relacji inwestorskich to jedne z najważniejszych narzędzi, jakie firma powinna wykorzystać do budowania przejrzystego i pozytywnego wizerunku. Badania pokazują, że około 73% potencjalnych inwestorów właśnie tam szuka informacji na temat spółek. Niestety podobny odsetek rezygnuje z zakupu akcji właśnie ze względu na niefunkcjonalną stronę internetową. Dlaczego? Ponieważ podstawową potrzebą użytkownika serwisów relacji inwestorskich jest szybkie i sprawne dotarcie do kluczowych informacji. Czy Twoja strona spełnia to zadanie? 

Komunikat dostosowany do odbiorców

Stronę tworzymy z myślą o potrzebach użytkowników. W przypadku spółek giełdowych najczęściej wyróżniamy 4 grupy docelowe:

 • Potencjalni klienci i kontrahenci
 • Inwestorzy instytucjonalni i ich pracownicy
 • Inwestorzy indywidualni 
 • Dziennikarze gospodarczy 

Projektując witrynę i planując treści, trzeba pamiętać, że wśród odwiedzających będą zarówno osoby biegłe w branży inwestycyjnej, jak i te zupełnie początkujące.

Przejrzysty układ i intuicyjna nawigacja

Potencjalni inwestorzy oraz dziennikarze, wchodząc na stronę internetową spółki giełdowej, skanują ją wzrokiem, szukając interesujących ich treści. Prezentowanie „suchych” danych już nie wystarczy. Układ treści i sposób ich przedstawienia musi być na tyle czytelny, aby zainteresowana osoba w krótkim czasie zrozumiała plany firmy, jej działanie czy strukturę organizacyjną.

Pamiętaj, że ludzki mózg ma tendencję do uogólnień, dlatego użytkownicy bardzo często utożsamiają wygląd strony www z wizerunkiem całej firmy. Jeżeli na stronie będzie panował chaos informacyjny, cecha ta zostanie przypisana także kulturze organizacyjnej firmy.

Dbałość o spójny wizerunek

Są dwie drogi projektowania stron internetowych relacji inwestorskich. Można to zrobić w formie oddzielnego serwisu www lub wkomponować dział RI jako podstronę serwisu korporacyjnego. Którą formę wybrać? To zależy.

 • Gdy spółka ma do przekazania niewielką ilość informacji o prowadzonej działalności, wówczas wystarczy zakładka w serwisie korporacyjnym. 
 • Kiedy działalność firmy jest rozbudowana, a strona korporacyjna służy do promocji i sprzedaży usług, lepiej stworzyć oddzielną stronę dla relacji inwestorskich. 

Niezależnie od tego, która droga zostanie wybrana, należy zachować spójność graficzną pomiędzy serwisem korporacyjnym a częścią poświęconą relacjom inwestorskim. Jeśli spółka zdecyduje się na stworzenie niezależnego serwisu relacji inwestorskich, należy pamiętać, aby był on w tej samej domenie co serwis korporacyjny.

Informacje o spółce giełdowej, które warto umieścić na stronie www 

 • O firmie – w tym dziale powinny znaleźć się informacje ogólne, profil działalności, opis rynku i branży.
 • Władze, zarząd spółki – prezentacja osób zarządzających.
 • Ład korporacyjny – sposoby i polityka zarządzania firmą, praktyki i zasady w niej panujące.
 • Struktura akcjonariatu – opis struktury własnościowej firmy.
 • Dlaczego warto zainwestować? – silne strony firmy oraz korzyści z inwestycji.
 • Zostań inwestorem – wskazówki odnośnie formalności i warunków inwestowania. 
 • Prospekty emisyjne – warto umieszczać prospekty na stronie, aby potencjalni inwestorzy mogli się z nimi zapoznać i mieć do nich stały dostęp.

Nadrzędnym zadaniem modułu relacji inwestorskich powinno być dostarczenie aktualnych i obszernych informacji, tak by inwestor mógł w prosty sposób wycenić danego emitenta oraz podjąć szybką i pewną decyzję o inwestycji. 

10 elementów, które powinny znaleźć się na stronie spółki giełdowej 

 1. Prezentacja komunikatów giełdowych dotyczących spółki.
 2. Aktualizowanie informacji finansowych (aktualne i archiwalne dane finansowe, dane o spółce, kapitał zakładowy, bieżące notowania giełdowe i akcje aktualizowane na bieżąco z GPW – nawet, co kilka minut; wyniki finansowe spółki, możliwość pobrania bieżących lub okresowych raportów na temat spółki). 
 3. Kalendarz wydarzeń, które odbędą się w spółce (np. planowane inwestycje, strategiczne decyzje).
 4. Opinie analityków i ratingi – w dziale tym inwestorzy powinni znaleźć ocenę notowań spółki wystawianą przez analityków oraz firmy doradcze w postaci np. artykułów, analiz, materiałów audio czy wideo.
 5. Aktualności – ważna jest przejrzysta prezentacja wydarzeń i bieżących informacji z działalności firmy.
 6. Newsletter – możliwość zapisania się do newslettera pozwoli firmie na informowanie subskrybentów o najważniejszych wydarzeniach nawet w momencie, kiedy nie będą oni aktywnymi inwestorami.
 7. Media o nas, czyli zakładka z informacjami i artykułami, które pojawiły się na temat spółki w mediach.
 8. Formularz kontaktowy dla inwestorów oraz dla mediów – formularz kontaktowy, jak i sam kontakt do osoby, która zajmuje się relacjami inwestorskimi w firmie, podniesie zaufanie do firmy wśród odbiorców.
 9. Mobilna wersja strony www gwarantuje inwestorom ciągły dostęp do informacji.
 10. Wersja angielska serwisu – nie można zakładać, że użytkownikami witryny będą wyłącznie osoby posługujące się językiem polskim.

Na koniec warto wspomnieć o bardzo ważnym narzędziu, które nie jest widoczne dla użytkownika, ale usprawnia pracę osób zajmujących się w spółce relacjami inwestorskimi – systemie zarządzania treścią (CMS). Każdy serwis www, który z założenia wymaga częstych uaktualnień, powinien posiadać ergonomiczny i wygodny system CMS, który pomoże sprawnie zarządzać treścią serwisu, a także budować i wysyłać newsletter.

Skontaktuj się z nami, aby zamówić funkcjonalny serwis internetowy swojej spółki.