Głównym zadaniem, jakie powinna spełniać strona internetowa instytucji jest informowanie i przedstawianie społeczeństwu najważniejszych i bieżących komunikatów, aktualności. Jednak, aby było to możliwe, witryna www powinna być użyteczna i przejrzysta, a funkcjonalności na niej wdrożone w pełni przemyślane, by użytkownik mógł łatwo odnaleźć się na stronie i szybko dotrzeć do interesujących go treści. Za dobry przykład może posłużyć serwis internetowy straży pożarnej, który pokazuje jakie mechanizmy i funkcjonalności użyć na stronie instytucji, tak by była ona intuicyjna i chętnie odwiedzana przez użytkowników.

 

Internet ma ogromny zasięg i siłę

Według danych Gemiusa z Internetu w Polsce korzysta 65% osób, czyli 21,66 mln. W 2014 roku Google przeprowadziło badanie “Internet w codziennym życiu”, z którego wynikało, że ok. 47% z badanych osób korzysta z Internetu codziennie, a 60% min. raz w tygodniu. Najczęściej łączymy się z Internetem za pomocą komputera – 99%, ale w związku z rosnącą popularnością urządzeń mobilnych, użytkowników łączących się z Siecią za pomocą smartfona jest 66%, a tabletów 26%. Powyższe dane wyraźnie pokazują, że dla jednostek Straży Pożarnej posiadanie dobrej strony internetowej, może pomóc w bieżącym i rzetelnym przekazywaniu ważnych informacji i komunikatów dla społeczeństwa, dodatkowo usprawniając ich pracę.

Internetowa Straż Pożarna

Wydawać by się mogło, że praca Straży Pożarnej dotyczy głównie pomocy doraźnej, np. na miejscach wypadków, pożarów i innych klęsk żywiołowych. Jednak nie tylko, ponieważ równie ważne jest systematyczne i bieżące informowanie społeczeństwa przez Straż Pożarną o różnych sytuacjach mogących być dla nich zagrożeniem czy o sposobach pozwalających na uniknięcie niebezpieczeństwa. Tu pomocna jest właśnie funkcjonalna i użyteczna strona internetowa. Jak powinna wyglądać właściwie zrobiona strona www Straży Pożarnej, aby stała się skutecznym narzędziem w pracy tej instytucji? Omówię na przykładzie strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie (http://www.straz.pl/), stworzonej przez agencję Migomedia.pl

Zacznijmy od tego, że strona internetowa Straży Pożarnej powinna być przejrzysta i czytelna. Odpowiednie nazewnictwo kategorii oraz układ sprawia, że jest ona intuicyjna. Dodatkowo na witrynie www.straz.pl nie ma zbyt wielu kolorów, aby uniknąć rozpraszania uwagi osób, które ją odwiedzą. Kolor czerwony, który kojarzy się ze strażą pożarną został zastosowany na stronie w taki sposób, by zwrócić uwagę na elementy istotne czyli komunikaty i treści, np. celowe użycie czerwieni jako tła pod ważnymi nagłówkami przykuwa wzrok użytkownika do aktualności.

Na pierwszy ogień – strona główna

Użytkownik wchodząc na stronę główną od razu zobaczy animację – duży rotujący baner, który przedstawia najnowsze informacje i aktualności. Pod nim znajdują się odesłania do istotnych podstron takich jak „bądź bezpieczny”, „statystyki”, „mapa”, „sonda” czy „media społecznościowe”. Każda z podstron prezentuje w sposób bardzo czytelny dane i ostrzeżenia pogrupowane w kategoriach. W dziale „bądź bezpieczny” dowiemy się np. o przeciwdziałaniu pożarom w lasach czy też o bezpiecznym wypoczynku nad wodą („stop pożarom w lasach”, „bezpieczny wypoczynek nad wodą”). Ciekawą sekcją jest „998”, w której każdy może dowiedzieć się wszystkiego na temat zasad, jakie obowiązują podczas zgłaszania różnych zdarzeń, ale też tego, jakie informacje mogą być przydatne dla osoby, która będzie przyjmowała nasze zgłoszenie. Wiedza ta, w razie sytuacji kryzysowej pozwoli na sprawne podjęcie interwencji przez Straż Pożarną. A jak wiadomo czas w pracy straży odgrywa kluczową rolę.

Ważne elementy które powinna zawierać strona Straży Pożarnej

Na stronie zostało wdrożone funkcjonalne rozwiązanie w postaci modułu, w którym znajdują się poradniki w formacie PDF, które użytkownicy mogą pobrać na swoje urządzenie, np. z poradami w przypadku powodzi, wichury, itp.

Wszystkie te elementy sprawiają, że serwis www jest dynamiczny, przejrzysty i ciekawy dla odbiorców. Informacje w nim zawarte są aktualne, kompletne i w pełni użyteczne.

Na witrynie w przejrzysty sposób zostały zaprezentowane interesujące wielu użytkowników statystyki, np. z liczby pożarów czy też fałszywych alarmów. Odwiedzający stronę ma możliwość wybrania konkretnego miasta czy też powiatu z województwa mazowieckiego, dla którego chce zobaczyć pełne dane. Może również zawęzić dowolnie przedział czasowy.

Dodatkowo każda osoba, która chciałaby skontaktować się z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ma do dyspozycji formularz kontaktowy, który pozwala szybko i łatwo wysłać maila lub e-zapytanie.

Niezbędną zakładką w serwisie jest również dział „prewencja”, w którym znajdują się instrukcje dla mieszkańców o postępowaniu na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej w zakładach mieszczących się na terenie województwa. Zamieszczenie tego działu na stronie Straży Pożarnej reguluje art. 267 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 78, poz.712).

Witryna kreuje wizerunek instytucji otwartej na nowe sposoby komunikacji i możliwości dotarcia do różnych grup wiekowych za pomocą mediów społecznościowych poprzez umieszczenie przycisków kierujących do YouTube, Facebooka i Twittera.

Na górze serwisu w widocznym miejscu jest też wyszukiwarka, która pomaga szybko odnaleźć poszukiwane informacje.

Agencja Migomedia zadbała oczywiście o przystosowanie strony dla osób niedowidzących czy niewidomych. W serwisie istnieje możliwość zmiany wielkości czcionki na stronie lub zmiana kontrastu, jak również włączenie syntezatora mowy, który odczyta zawartość witryny. Wszystko po to, aby każda osoba mogła swobodnie korzystać z dostępnych na stronie informacji i materiałów.

Strona internetowa narzędziem pracy strażaka

Opisany przykład strony Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pokazuje, że strona www w jednostkach Straży Pożarnej może pomóc w sprawnym przekazywaniu komunikatów i aktualności dla społeczeństwa. Witryna zrobiona w sposób właściwy, funkcjonalny i użyteczny może być skutecznym narzędziem do powiadamiania i alarmowania ludności w różnych ważnych sytuacjach. Co więcej na bieżąco aktualizowana strona, zawierająca wiele ciekawych informacji sprawi, że stanie się ona miejscem, do którego użytkownicy będą systematycznie wracać w poszukiwaniu rzetelnych danych.