Gdy tworzysz lub zamawiasz produkt cyfrowy, taki jak strona internetowa czy aplikacja, chcesz, aby był on intuicyjny, atrakcyjny wizualnie i skuteczny. Dzięki temu użytkownicy będą korzystać z niego z przyjemnością. Jak zadbać o przejrzystość i estetyczny wygląd strony lub aplikacji? Z pomocą UX i UI designerów.

Czym są UX i UI design?

UX i UI to dwa rodzaje projektowania produktów cyfrowych, np. strony internetowej czy aplikacji. Dotyczą odmiennych aspektów i etapów ich tworzenia, ale stanowią dla siebie niezbędne uzupełnienie.

UX design

UX to skrót od User Experience, czyli dosłownie doświadczenie użytkownika. Powinno być ono jak najbardziej pozytywne – znaczenie ma tu np. szybkość ładowania strony, jej intuicyjność, łatwość znalezienia na niej poszukiwanej informacji. 

UX design ma na celu zaprojektowanie właśnie takich – pozytywnych – wrażeń u odbiorcy podczas korzystania ze strony czy aplikacji.

UI design

UI to User Interface, czyli dosłownie interfejs użytkownika.

To pojęcie związane jest z wyglądem projektu. Odnosi się do technicznej, wizualnej strony jego projektowania. Zajmuje się np. fontami, kolorystyką, stylem przycisków, wyglądem grafiki i treści. Możesz zauważyć, że jest to zagadnienie, które zawiera w sobie elementy projektowania graficznego i projektowania front end (odnoszącego się do wyglądu i funkcjonalności stron).

UX vs. UI design – podobieństwa

Pierwsze podobieństwo między User Experience i User Interface łatwo dostrzeżesz w nazwie. Oba pojęcia stawiają użytkownika w centrum.

Produkt, który tworzysz lub zamawiasz, ma odpowiadać na oczekiwania i potrzeby użytkowników. Dotyczy to zarówno jego funkcjonalności, jak i wyglądu.

UX i UI opisują etapy powstawania produktu cyfrowego i jego projektowanie. Nie są one oderwane od siebie, ale przeplatają się i uzupełniają. UI designer tworzy produkt tak, aby nadawał się do użytku, a UX designer sprawdza, jak reagują na niego odbiorcy (np. na podstawie testów na użytkownikach). Następnie UI designer wprowadza poprawki zgodnie z wytycznymi UX designera. Tak dopracowany produkt znów jest testowany, a potem cały proces się powtarza.

UX designer i UI designer – czym różni się ich praca?

Pomimo tego, że UX i UI ściśle się ze sobą wiążą, odnoszą się do innych etapów i obszarów tworzenia projektu. Praca UX designera i UI designera różni się pod kilkoma względami:

sposób pracy: UX designer stosuje podejście analityczne, krytyczne, psychologiczne, musi wczuć się w doświadczenia użytkownika. UI designer wykorzystuje umiejętności techniczne, cyfrowe;

cechy: UX designerem może zostać osoba, która cechuje się empatią – rozumie perspektywę drugiej osoby. W pracy UI designera liczy się poczucie estetyki;

narzędzia, których używają: UX designer korzysta głównie z programów analitycznych, a UI designer graficznych;

główne zadanie: rolą UX designera jest analiza tego, jak działa produkt z punktu widzenia grupy docelowej (np. łatwość wyszukiwania na stronie konkretnego elementu, intuicyjność menu, szybkość ładowania strony, jakość jej zawartości). UI designer zajmuje się przełożeniem języka komputerowego na język przystępny dla ludzi i wdraża rozwiązania zaproponowane przez projektanta UX;

cel działań: UX designer chce dopasować produkt do wymagań grupy docelowej. Celem UI designera jest zaprojektowanie produktu tak, żeby odpowiadał nie tylko odbiorcom, ale był też spójny z komunikacją marki;

skupiają się na innym rodzaju satysfakcji użytkowników: UX designer w swojej pracy zajmuje się analizą ich potrzeb, zachowań i reakcji podczas korzystania ze stron internetowych czy aplikacji, a projektant UI dba o estetykę i optymalizację narzędzi, którymi posługuje się odbiorca.

User Experience i User Interface to dwie strony tego samego medalu, które się uzupełniają. Współpraca UX designera i UI designera jest niezbędna do tego, aby produkt cyfrowy cechował się wysoką jakością oraz skutecznością w realizacji Twoich celów. Dzięki prostej w użyciu i przyjemnej dla oka stronie czy aplikacji użytkownicy chętnie z niej skorzystają i jeszcze chętniej do niej wrócą.